اعضا - خدیجه حاجی میری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خدیجه حاجی میری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 The Efficacy of Group-Based Logotherapy on Hope of Life in HIV Patients in North of Iran Fataneh Bakhshi-Tahereh Yektaee- Khadijeh Hajimiri- Mehrnoosh Inanlou Caspian Journal of Health Research 2019 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
2 Barriers and facilitators to the implementation of doctor-nurse substitution strategies in primary care: a qualitative evidence synthesis Akram Karimi Shahanjarini- Elham Shakibazadeh- Arash Rashidian- Khadijeh Hajimiri- Claire Glenton- Jane Noyes- Simon Lewin- Cochrane Database of Systematic Reviews 2019 2019 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
3 The Impact of General Health and Social Support on Health Promoting lifestyle in the First Year Postpartum: The Structural Equation Modeling Hajimiri K- Shakibazadeh E- Haerimehrizi A- Shab-Bidar S-Sadeghi R Electronic Physician Journal 2018 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
4 The role of Perceived barrier in the postpartum women’s health promoting lifestyle: A Partial Mediator between self-efficacy and health promoting lifestyle Hajimiri K- Shakibazadeh E- Haerimehrizi A- Shab-Bidar S- Sadeghi R Journal of Education and Health Promotion 2018 چکیده مقاله
5 The relationship between clinical parameters and lifestyle variables among patients with severity of coronary artery stenosis: A cross-sectional analysis based on the severity of coronary artery stenosis Pouya HM- Shahmirzadi SE- Hajimiri K- Majlessi F- Bagheri M Journal of education and health promotion 2016 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
6 Effect of Parity on Women's Health Promotion Lifestyle at the First Year after Childbirth Hajimiri K- Shakibazadeh E- Haerimehrizi A- Shab-Bidar S- Sadeghi R Health Education & Health Promotion 2016 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
7 Effect of mother’s education based on Health Belief Model (HBM) on 3-6 years old children’s dental plaque index Hossein Shahnazi- Gholamreza Sharifirad-Khadijeh Hajimiri- Akbar Hassanzadeh- Abdurrahman Charkazi- Mitra Moodi Bull. Env. Pharmacol. Life Sci 2014 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
8 بررسي ارتباط بين رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت و شدت تنگي عروق کرونر قلب در بيماران بخش آنژيوگرافي مرکز قلب مازندران محسني پويا حسين-حاجي ميري خديجه-اسماعيلي شهميرزادي سيما- گلشني صمد- حسين هاشمي غلامرضا- سيفي ماكراني اعظم مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران 1394 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
9 آگاهی و باورهای زنان در خصوص ماموگرافی بر اساس سازه های مدل اعتقاد بهداشتی مريم سکاکي-زهرا گوزليان-خديجه حاجي ميري-هما بديعي- منصور مهاجري مجله تحقیقات نظام سلامت 1393 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
10 بررسی میزان وزن‌گیری مادران باردار در دوران بارداری بر اساس استانداردهای توصیه شده و ارتباط آن با وزن هنگام تولد نوزادان در شهر اصفهان غلامرضا شريفي راد- فاطمه رجعتي -محمد مطلبي -محمد هادي عباسي- مرضيه شاه سياه -سيامك محبي -خديجه حاجی ميري مجله تحقيقات نظام سلامت 1391 مقاله کامل پژوهشي اصيل
11 بررسی تاثیر آموزش سلامت دهان ودندان در مادران بر کاهش پلاک دندانی کودکان 3- 6 ساله بر اساس الگوی باورسلامت در شهرستان زنجان خدیجه حاجی‌میری- دکتر غلامرضا شریفی‌راد- اکبر حسن زاده، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1389 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
12 کیفیت زندگی ماماهای شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی زنجان سكاكي مريم- حاجي ميري خديجه-فارسي فريبا مراقبت هاي پيشگيرانه در پرستاري و مامايي چکیده مقاله گزارش مورد
:: ::