اعضا - خدیجه حاجی میری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خدیجه حاجی میری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 برگزاری کارگاه در حوزه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت 1387
2 طراحی و تدوین محتوای آموزش سلامت
3 مدلسازی ساختاری (لیزرل- آموس) 1392
:: ::