اعضا - خدیجه حاجی میری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خدیجه حاجی میری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی تاثیر آموزش بهداشت بر اساس الکوی باور سلامت بر مادران کدکان 3 تا 6 در کاهش پلاک دندانی خدیجه حاجی میری- غلامرضا شریفی راد- اکبر حسن زاده علوم پزشکی اصفهان زنجان تکمیل شده 1387
2 بررسی آگاهی و نگرش زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر زنجان در خصوص ماموگرافی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی هما بدیعی - خدیجه حاجی میری علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1389
3 بررسي میزان اضطراب در زنان باردار نخست زای مراجعه كننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر زنجان در سال 1390-1389 زهرا گوزلیان - خدیجه حاجی میری علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1390
4 طراحی و ارزشیابی یک برنامه مداخله ای سبک زندگی برای کاهش وزن پس از زایمان خدیجه حاجی میری- رویا صادقی – الهام شکیازاده علوم پزشکی تهران زنجان تکمیل شده 1396
5 نياز سنجي، انتخاب و تدوين برنامه درسي رشته‌‌های جديد در دوره‌هاي کارشناسي ارشد و PhD در علوم بهداشتي و بازبینی گروه‌های آموزشی دانشکده بهداشت الهام شکیازاده – علی اکبر ساری- خدیجه حاجی میری معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موسسه ملي تحقيقات سلامت جمهوري اسلامي ايران تهران تکمیل شده 1396
6 بررسی ارتباط بین سواد سلامت و خودمدیریتی در بین بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به مرکز دیابت شهر زنجان در سال 96 فاطمه سلیمی - خدیجه حاجی میری علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1397
:: ::