اعضا - خدیجه حاجی میری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خدیجه حاجی میری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه 4 روزه تربیت مربی داوطلبان سلامت دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرکز بهداشت استان 1391
2 اصول استفاده از جلب حمایت همه جانبه در برنامه های سلامت دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرکز بهداشت استان 1391
3 چانه زنی و لابی دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرکز بهداشت استان 1391
4 تدوین پیام دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرکز بهداشت استان 1391
5 روش های برقرار ی ارتباط موثر دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرکز بهداشت استان 1391
6 نحوه ارائه مطلب دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرکز بهداشت شهرستان زنجان 1396
7 مهارت های ارتباطی موثر مهارت های ارتباطی موثر مهارت های ارتباطی موثر 1396
:: ::