اعضا - معصومه مقدم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم معصومه مقدم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 کیفیت خواب و فعالیت بدنی در سالمندان شهر زنجان وحید پاک پور-معصومه مقدم- راضیه حسینی- صدیقه سلیمی توسعه تحقیق در پرستاری و مامایی 2017 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
2 بررسی علل و عوامل جمعیت شناسی مراجعین به بخش هاي اورژانس مراکز آموزشی – درمانی دانشگاه علوم پزشکی در شهرستان زنجان مژگان السادات اقوامی - مهناز افشین جو - سهیلا ربیع سیاهکلی -معصومه مقدم - مرتضی ترابی احمدي مجله ي مراقبت اورژانس 1396 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
3 ارتباط خستگی در سلامت روان مصدومین شیمیایی مبتلا به برونشیولیت انسدادی سهیلا عباسی- سودابه مهدی زاده-معصومه مقدم مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 1392 مقاله کامل
4 عفو راهی برای بهتر زیستن از دیدگاه قرآن؛ تحقیقی موضوعی زینب قهرمانی-هایده جلایی-معصومه مقدم-سهیلا ربیع سیاهکلی-فاطمه قربانی سلامتی بر محوریت سبک زندگی اسلامی 2013 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
5 بررسی وضعیت چاقی و ارتباط آن با فعالیت فیزیکی دختران نوجوان دبیرستانی منطفه غرب تهران 1378 معصومه مقدم- سودابه مهدی زاده-وحید پاک پور-نسترن حیدری خیاط- مهناز افشبن جو مراقبت های پیشگیرانه پرستاری و مامایی 1392 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
6 ارتباط چاقی با عادات غذایی در دختران نوجوان افتخارالسادات حاجی کاظمی - *معصومه مقدم - آغافاطمه حسينی - نسترن حيدری خياط نشريه مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران(نشريه پرستاري ايران) 1391 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
7 عوامل سندرم متابوليک و درصد چربي بدن، و ارتباط آن با بيشينه ي اكسيژن مصرفي در مبتلايان به بيماري هاي عروق کرونر معصومه مقدم، سودابه مهدي زاده مجله ي غدد درون ريز و متابوليسم ايران 1390 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
8 سلامت روانی در مصدومین شیمیایی مبتلا به برونشیولیت انسدادی سودابه مهدی زاده- سهیلا عباسی-معصومه مقدم-میترا کیانی طب جانباز 1390 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
9 ارتباط فعالیت بدنی با ضخامت چربی زیر پوست پشت بازوی دختران دبیرستانی معصومه مقدم-افتخارالسادات حاجی کاظمی-فرح روزبه- آناهیتا هوشیارراد-آغا فاطمه حسینی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران(نشريه پرستاري ايران) 1390 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
10 رضایت دانشجویان پرستاری از محیط آموزش بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران وحید پاک پور-ندا مهرداد-صدیقه سلیمی-معصومه مقدم توسعه آموزش جندی شاپور 94 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
:: ::