اعضا - نرجس خواصی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر نرجس خواصی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 پزشكي عمومي علوم پزشكي تبريز تبريز ايران 1380 16
2 دكتراي تخصصي علوم پزشكي تبريز تبريز ايران 1396 19/54
:: ::