اعضا - محمود عراقی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمود عراقی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 پزشکی عمومی علوم پزشکی تهران تهران ایران 1372
2 تخصص پاتولوژی علوم پزشکی ایران تهران ایران 1380
:: ::