اعضا - محمد محمدی ارباطی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر محمد محمدی ارباطی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Gastrointestinal signs and symptoms among persons with diabetes mellitus Manouchehr Khoshbaten,corresponding author Leila Madad, Mahnaz Baladast, Mohammad Mohammadi, and Akbar Aliasgarzadeh Gastroenterol Hepatol Bed Bench 2011 مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::