اعضا - کامران آذرخویش


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر کامران آذرخویش | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ایران 1378
2 تخصص رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تبریز ایران 1384
3 فلوشیپ سی تی اسکن دانشگاه علوم پزشکی تبریز تبریز ایران 1388
4 فلوشیپ MRI دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران ایران 1391
:: ::