اعضا - کامران آذرخویش


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر کامران آذرخویش | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 سونوگرافی داپلر 1385
2 سونوگرافی سه بعدی 1388
3 سیتی اسکن شکم و لگن 1387
4 تصویر برداری اطفال 1388
5 تصویر برداری دستگاه گوارش 1384
6 سونوگرافی پری ناتال 1387
7 تصویر برداری قفسه سینه 1384
:: ::