اعضا - کامران آذرخویش


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر کامران آذرخویش | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 سونوگرافی پری ناتال 1387
2 تصویر برداری دستگاه گوارش 1384
3 تصویر برداری اطفال 1388
4 سیتی اسکن شکم و لگن 1387
5 سونوگرافی سه بعدی 1388
6 سونوگرافی داپلر 1385
7 تصویر برداری قفسه سینه 1384
:: ::