اعضا - کامران آذرخویش


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر کامران آذرخویش | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 ارزیابی داپلر پنیس در بررسی بیماران دیابتی با ضعف جنسی 1391
2 ارزیابی ضخامت اینتیما مدیا در بانوانی با بیماری تخمدان پلی کیستیک 1391
3 سونو الاستوگرافی در ارزیابی لنفادنوپاتی 1391
:: ::