اعضا - کامران آذرخویش


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر کامران آذرخویش | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 اولین کنگره نقش روی در سلامت انسان و ضرورت تجویز محلول خوراکی سولفات روی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مرکز همایشهای وزارت امور خارجه 1380
:: ::