اعضا - سعید سرداری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سعید سرداری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر
متولد 1349 زنجان .
تحصیلات متوسطه:در دبیرستان امیرکبیر زنجان در سال 1367 
فارغ التحصیل پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1375
فارغ التحصیل PhD سنتی ایرانی از دانشگاه شاهد
 
:: ::