اعضا - اصغر مرزبان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: اصغر مرزبان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 متخصص اطفال دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان ایران
2 فوق تخصص نوزادان
3 پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس بندر عباس ایران 1375
:: ::