اعضا - زهرا تاران


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم زهرا تاران | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 بیهوشی و مراقبت های ویژه 1390
2 آرام بخشی در بیماران بستری در واحد مراقبت های ویژه 1393
:: ::