اعضا - زهرا کرمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: زهرا کرمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
آشنايي با زبان
# زبان میزان مهارت ترجمه میزان مهارت مکالمه
1 فارسی مادری مادری
1 انگلیسی کامل کامل
1 ترکی استانبولی خوب خوب
1 ترکی آذزی مادری مادری
1 فرانسوی کم خوب
:: ::