اعضا - زهرا کرمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: زهرا کرمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 تهیه و ارزیابی سامانه های نوین دارورسانی بر اساس نانو تکنولوژی
2 مطالعات فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک با استفاده از مدلهای حیوانی
3 طراحی و ارزیابی روشهای آنالیز داروها در نمونه های بیولوژیک
:: ::