اعضا - مریم محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم مریم محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 كسب رتبه اول تاليف كتاب گروه علوم پزشكي مقطع كارشناسي در دومين جشنواره ممتازين، مبتكرين و نوآوران دانشجو و طلبه ي بسيجي، شاهد و ايثارگر در س 1382
:: ::