اعضا - مریم محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم مریم محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 مهارت ارتباطی و اضطراب مدرسه اشرف(مریم) محمدی، زهرا حاجی امینی، عباس عبادی 24 امین کنفرانس بین المللی آموزش بهداشت در انگلستان 2013 پوسترى
2 اعلام مقادیر بحرانی (panic values) آزمایشات از طریق خط تلفن یکطرفه از آزمایشگاه به بخش ها(Hot Line) در کنگره مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری مریم محمدی تجربه نگاری 1397 پوسترى
3 شناسایی صحیح بیماران در زمان ارائه ی خدمات تشخیصی درمانی و مراقبتی توسط کارکنان بالینی طبق دستورالعمل ابلاغی وزارتی در کنگره مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری مریم محمدی تجربه نگاری 1397 پوسترى
4 آموزش مهارت های ارتباطی مادران از طریق مولتی مدیا در کاهش اضطراب دانش آموزان در شهرک شهید محلاتی تهران در سال 1391 در دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... اشرف(مریم) محمدی، زهرا حاجی امینی، عباس عبادی 1391 پوسترى
5 گزارش پرستاری مریم محمدی همایش حقوق و قوانین پرستاری 1381 شفاهى
:: ::