اعضا - مریم محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم مریم محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## اختراعات
#1 - عنوان اختراع: 1- طراحی مولتی مدیای تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی مادران در کاهش اضطراب مدرسه دانش آموزان شماره ثبت: کشور ثبت کننده:
همکاران:زهرا حاجی امینی، عباس عبادی، سجاد مولایی تاریخ ثبت:- تاریخ انقضا:-
توضیحات
در سال 1389 جهت کار پایان نامه در مدارس ابتدایی تهران مورد استفاده قرار گرفت
:: ::