اعضا - مریم محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم مریم محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 The effect of chamomile odor on contractions of the first stage of delivery in primpara women: A clinical trial Solmaz Heidari-farda∗ ,Mariam Mohammadia, Somayeh Fallahb Complementary Therapies in Clinical Practice 2018 مقاله کامل پژوهشي اصيل
2 Effect of the Communication Skill Training of Mothers Using Multimedia on the Anxiety Levels of Primary School Students Ashraf(Maryam) Mohamadi1, Zahra Hajiamini2*, Abbas Ebadi1, Ali Fathi-Ashtiani3, Matin Ali-Asgari4, Afsane Mohamadi Psychology 2014 مقاله کامل پژوهشي اصيل
3 1- The School Anxiety Scale-Teacher Report. (SAS-TR): translation and psychometric properties of the Iranian version . Zahra Hajiamini1, Ashraf(Maryam) Mohamadi1, Abbas Ebadi1, Ali Fathi Ashtiani2, Mahmoud Tavousi3 and Ali Montazeri4* BMC Psychiatry 2012 مقاله کامل پژوهشي اصيل
4 بررسی تاثیر رایحه بابونه بر اضطراب و برخی پیامدهاي زایمان در زنان نخست زا . منا رهنوردي1 ، سولماز حیدري فرد 2 *،مریم محمدي سلامت و مراقبت 1397 مقاله کامل پژوهشي اصيل
5 تاثیر بکارگیري برنامه طراحی شده مبتنی بر "نظریه انتظار" توسط سرپرستاران بر رضایت شغلی پرستاران افسانه محمدي 1، *زهره ونکی 2، ربابه معماریان 3، اشرف(مریم) محمدي مدیریت ارتقاي سلامت 1392 مقاله کامل پژوهشي اصيل
6 3- تاثیر به کارگیری برنامه انگیزشی طراحی شده مبتنی بر «نظریه انتظار» توسط سرپرستاران بر رضایت بیماران افسانه محمدی، زهره ونکی، اشرف(مریم) محمدی حيات 1391 مقاله کامل
7 5- بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی پرستاران با پیراپزشکان در بیمارستان های منتخب نظامی و غیر نظامی اکرم پرنده، احمد ایزدی، اشرف(مریم) محمدی فصلنامه روانشناسی نظامی 1391 مقاله کامل
8 2- ارتباط مشکلات روانشناختی با کیفیت زندگی کاری پرستاران بخش های مراقبت ویژه اشرف(مریم) محمدی*، فروغ سرهنگی، عباس عبادی، محمد دانشمندی، افسانه رئیسی فر، فاطمه امیری، زهرا حاجی امینی پرستاری مراقبت ویژه 1390 مقاله کامل
9 1- آموزش نامه، روش ارزیابی آموزش و استراتژی بازخوردی در پرستاری اشرف(مریم) محمدی* مرتضی خاقانی زاده،‌عباس عبادی، افسانه محمدی، فاطمه امیری، افسانه محمدی. راهبردهای آموزش 1389 مقاله کامل مقالات مروري
10 2- سندرم تكان كودك(SBS) و پرستار قانونی اشرف (مریم) محمدی فصلنامه آموزشی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... 1389 مقاله کامل
11 1- پرستار مدرسه: کلید مقابله با فوبی از مدرسه در کودکان اشرف (مریم) محمدی فصلنامه آموزشی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... 1388 مقاله کامل
:: ::