اعضا - سیده مومنه محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سیده مومنه محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کاردانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل ایران 82 17.5
2 کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران ایران 84 17
3 فق لیسانس تربیت مدرس تهران ایران 87 17.97
4 دکترا دانشگاه علوم پزشکی تبریز تبریز ایران 96 18.14
:: ::