اعضا - فریبا شرفی خرمدره


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فریبا شرفی خرمدره | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کاردانی شهیدبهشتی تهران ایران 1365 18
2 کارشناسی علوم پزشکی ایران تهران ایران 1368 18.16
3 کارشناسی ارشد تربیت مدرس تهران ایران 1377 18.6
:: ::