اعضا - محمد مسعود وکیلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمد مسعود وکیلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوري در كنفرانس‌ها
# عناوین کنفرانس‌ها تاریخ همکارى و توضیحات
1 سومین همایش سراسری اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان - زنجان - ایران 1376 ، مسئول کمیته تشریفات و استقبال
2 پنجمین همایش سراسری بهداشت روانی کودکان و نوجوانان - زنجان - ایران 1382 ، عضو کمیته اجرائی
3 همایش سراسری ارتقائ سلامتی- زنجان - ایران 1382 ، عضو ستاد اجرائی همایش
4 همایش سراسری آموزش در پرستاری و مامايی - زنجان - ایران 1384 ، عضو کمیته علمی
5 همايش سراسری راهكارهاي ارتقائ مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیر متبرقبه - زنجان - ایران 1385عضو کمیته علمی
6 همایش سراسری سلامت ، جامعه و پرستاری - زنجان - ایران 1385عضو کمیته علمی
7 همایش سراسری بهداشت روان وآموزش - زنجان - ایران 1386 ، عضو کمیته علمی ، عضو ستاد اجرائی
8 اولین گردهمایی سراسری سازمان های مردم نهاد حمایت کننده از بیماران مبتلا به سرطان چالشها و راهکارهای اجتماعی - زنجان - ایران 1387 ،عضو کمیته علمی
9 همایش سراسری بروسلوز - زنجان - ایران 1387 ، عضو کمیته اجرائی
10 نوزدهمین کنگره سراسری سل ایران - زنجان - ایران 1387 ،عضو کمیته علمی ، عضو کمیته اجرائی
11 دومین کنگره بین المللی سندروم متبالویک ، چاقی و دیابت - زنجان - ایران 1389 ، عضو کمیته داوران، داوری علمی 30 مقاله
12 همایش سراسری قرآن پژوهشی و طب 1389 ، عضو کمیتۀ علمی ،
:: ::