اعضا - محمد مسعود وکیلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمد مسعود وکیلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی میزان تاثیر آموزش بهداشت بر آگاهی و نگرش رابطان بهداشت مرکز بهداشت شهرستان زنجان در زمینه ایدز معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده -
2 بررسی میزان آگاهی و نگرش مردان معتاد مقیم در زندان مرکزی شهر زنجان در زمینه ایدز معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده -
3 بررسی میزان شیوع عفونت های HIV - هپاتیت B و C در مردان معتاد به مواد مخدر در زندان مرکزی شهر زنجان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده -
4 بررسی شیوع پرفشاری خون و عوامل خطر مرتبط با آن در جمعیت بالای 15 سال تحت پوشش مراکز بهداشتی و درمانی روستایی شهرستان طارم (1380 ) معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده -
5 بررسی خصوصیات یک مدرس خوب از دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی زنجان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده -
6 بررسی تاثیر جلب مشارکت مردان منطقه اسلام آباد زنجان در ارتقائ کمی و کیفی برنامه های تنظیم خانواده معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده -
7 بررسی مقایسه ای تاثیر روش های آموزش بهداشت بر آگاهی ، نگرش و مهارت دانشجویان مرکز تربیت معلم خواهران زنجان در زمینه سرطان پستان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان تکمیل شده -
8 بررسی تاثیر آموزش بهداشت بر آگاهی و نگرش بهورزان شهرستان زنجان در زمینه دیابت معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده -
9 بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان کودکان 3 ، 6 و 12 ساله استان زنجان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده -
10 بررسی شاخصهای نسخه نویسی توسط پزشکان مراکز بهداشتی و درمانی روستای شهرستان زنجان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده -
11 تحلیل هزینه خدمات ارائه شده در خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی روستایی شهرستان زنجان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده -
12 بررسی تاثیر آموزش به روش خود آموز بر آگاهی و نگرش بهورزان مرکز بهداشت شهرستان زنجان در زمینه ایدز معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده -
13 بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی به رابطین سلامت زنجان بر سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در مورد ایدز در جمعیت تحت پوشش محمد مسعود وکیلی - دکتر علیرضا حیدرنیا - دکتر شمس الدین نیکنامی دانشگاه تربیت مدرس زنجان در حال اجرا -
:: ::