اعضا - عبدالرضا اسماعیل زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: عبدالرضا اسماعیل زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 انتخاب اینجانب به عنوان داور برای داوری مقالات مجله معتبر ژن درمانی ژورنال رسمی شبکه بیوتکنولوژیست های اروپا J of Genetic Syndromes & Gene Therapy 2014
2 انتخاب اینجانب به عنوان داور از طرف معتبرترین موسسه بین المللی( Nature ) برای داوری مقالات مجله نیچر Genes and Immunity Journal 2014
3 انتخاب مقاله اینجانب به عنوان سخنرانی برتر در کنگره بین المللی ارتقا کیفی خدمات آزمایشگاهی با محوریت "استفاده از سیپروفلوکساسین در درمان 2014
4 انتخاب مقاله اینجانب به عنوان رفرانس چاپتری از کتاب چاپ شده در انگلستان در زمینه استرس در 2012 2014
5 انتخاب مقاله برتر از طرف موسسه بین المللی اسکوپوس(SCOPUS-Elsevier: Most Cited Article) با عنوان" ژن درمانی سرطان پانکراس ژانویه2014
6 دريافت تقدير نامه از معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت بهداشت و آموزش پزشكي دكتر واسعي براي 2دوره داوري جشنواره بين المللي تحقيقاتي رازي 1387
7 انتخاب مقاله اینجانب به عنوان مقاله داغ 2012 توسط موسسه بین المللی Top25 Hottest Article Science Direct در زمینه سندروم تخمدان پلی کیستیک ژانویه2014
8 طرح برگزیده(استاد راهنما) با کد 3060 از طرف ستاد سلولهای بنیادی کشور با عنوان "اثرات ایمونومادولیتوری سلولهای بنیادی بر بیماری بهجت 1389
9 دریافت جایزه مقاله برتر ( طراحی نانو DNA Cutter بر علیه HIV " (استاد راهنما)اولین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی در ایران 1386
10 دریافت جایزه اول( First Winner-CMB Congress) ارایه مقاله "ژن درمانی ایدز " در کنگره سلولی-مولکولی(استاد راهنما) ،پویتیر-فرانسه 2005
11 احراز رتبه اول ،انتخاب و معرفی از دانشکده پزشکی به کمیته نخبگان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور 1384
12 دریافت لوح تقدیر و جایزه پژوهشگر نمونه از معاون تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی- دکتر ملک افضلی 1382
13 دریافت لوح تقدیر و جایزه پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی زنجان از ریاست محترم دانشگاه- دکتر محمد خانی 1383
14 دریافت لوح تقدیر و جایزه استاد نمونه دانشکده پزشکی زنجان از ریاست محترم دانشگاه -دکتر رحیم سروری 1386
15 دریافت لوح تقدیر و جایزه پژوهشگر برگزیده دانشگاه علوم پزشکی زنجان از استاندار محترم زنجان 1383
16 دریافت لوح تقدیر و جایزه استاد نمونه دانشگاه از ریاست محترم دانشگاه -دکتر محمد خانی 1385
17 دریافت لوح تقدیر و جایزه محقق و پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکی زنجان از ریاست کارگروه ستاد برگزاری هفته پژوهش استان 1381
18 احراز رتبه اول رشته ایمونولوژی از دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی 1378
19 دریافت لوح تقدیر و جایزه روز استاد در همایش هم اندیشی اساتید علوم پزشکی کشور از وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی-دکتر لنکرانی 1386
20 احراز رتبه ممتاز رشته ایمونولوژی و دریافت جایزه و لوح تقدیر از وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی-دکتر محمد فرهادی 1379
21 انتخاب مقاله برتر از طرف موسسه بین المللی اسکوپوس(SCOPUS-Elsevier: First of Top 10 Most Cited)با عنوان" کاربرد سلولهای بنیادی در کنترل و درمان ... فوریه 2013
:: ::