اعضا - عبدالرضا اسماعیل زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: عبدالرضا اسماعیل زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كتاب‌هاي منتشر شده
# عنوان نگارندگان/مترجمان ناشر سال چاپ دفعات چاپ نوع اثر
1 ایمونولوژی ژن درمانی(اولین کتاب چاپ شده در دنیا در این زمینه ) توسط انجمن ژن درمانی امریکا دكتر عبدالرضا اسماعيل زاده و همكاران 1393 ترجمه
2 مروري بر تازه هاي" ايمونولوژي بيماريهاي عفوني" دکتر عبدالرضا اسماعيل زاده و همكاران دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1392 تالیف
3 فرهنگ جامع ژنتيك- بيوتكنولوژي و ميكروبيولوژي كاربردي دكتر عبدالرضا اسماعيل زاده و همكاران تيمورزاده 1391 اول تالیف
4 HIGH YIELD CELL AND MOLECULAR BIOLOGY عبدالرضا اسماعيل زاده 1384 ترجمه
5 كتاب جامع فراورده هاي تشخيصي ايران عبدالرضا اسماعيل زاده و همكاران موسسه فرهنگي-انتشاراتي كتاب مير 1381 اول تالیف
:: ::