اعضا - عبدالرضا اسماعیل زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: عبدالرضا اسماعیل زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 Molecular Diagnosis and Genotyping of human Hepatitis B and C by means Real-Time PCR,PCR and RFLP-PCR عبدالرضا اسماعيل زاده R & D آزمايشگاه نور تکمیل شده 1386
2 Molecular Diagnosis of Human Brucella spp عبدالرضا اسماعيل زاده R & D آزمايشگاه نور تکمیل شده 1389
3 Molecular Diagnosis of human Tuberculosis عبدالرضا اسماعيل زاده R & D دانشگاه علوم پزشكي زنجان تکمیل شده 1378
4 Molecular Diagnosis of human Herpes Simplex Virus 1 عبدالرضا اسماعيل زاده R & D آزمايشگاه نور تکمیل شده 1387
5 Molecular Diagnosis of human Influenza H1N1 A,By Means RT-PCR & Probe Hybridization عبدالرضا اسماعيل زاده R & D آزمايشگاه نور تکمیل شده 1388
6 Serological assays for CMV detection in blood donors م اسدي--عبدالرضا اسماعيل زاده دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان تکمیل شده 1385
7 Molecular and Serological evaluation for HBV detection in HBsAg Patients عبدالرضا اسماعيل زاده -صدرالدين كلانتري دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان تکمیل شده 1384
8 Purification of Cyst Hydatid Antigen for Set-up of Elisa and western blot techniques ع هانيلو-ح بدلي-عبدالرضا اسماعيل زاده دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان تکمیل شده 1383
9 Serum and CSF CRP in the diagnosis of bacterial and viral meningitis م اسدي-ش م مفخم-عبدالرضا اسماعيل زاده دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان تکمیل شده 1379
10 A comparative study on ELISA;TSAT and MAR methods for ASA detection نويد اسفندياري-عبدالرضا اسماعيل زاده و... دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گروه ايمونولوژي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تکمیل شده 1378
11 Comparative study of Routine tests versus ELISA in the diagnosis of patients with brucellosis حميد باغچه سرايي-عبدالرضا اسماعيل زاده دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان تکمیل شده 1383
12 - Molecular characterization of mediterranean type of mutation amongst G6PD dificient(by PCR and RFLP) individuals in zanjan.2002-2004 يوسف مرتضوي-عبدالرضا اسماعيل زاده -صدرالدين كلانتري دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان تکمیل شده 1384
13 - Role of C282Y and H63D mutation of HFE Gene ( A Novel MHC Like Molecule) in type 2 diabetes,2004-2006 فرانك شريفي-عبدالرضا اسماعيل زاده -محمدرضا زالي مركز تحقيقات بيماريهاي كبد دانشگاه بهشتي و دانشگاه علوم پزشكي زنجان مركز تحقيقات بيماريهاي كبد دانشگاه بهشتي و دانشگاه علوم پزشكي زنجان تکمیل شده 1385
14 طراحي و راه اندازي بانك DNA و بيوبانك بيماريهاي متابوليكset-up and establishment of DNA bank and Bio-bank of metabolic disease عبدالرضا اسماعيل زاده-عليرضا بيگلري شبكه پزشكي مولكولي كشور دانشگاه علوم پزشكي زنجان در حال اجرا 1390
15 بررسي اثرات انتقال ژن سيتوكاين...بر روي پاسخهاي ايمني در مدل سينژنيك گلايوما به عنوان كانديد در ژن درماني تومور مغزEffects of Cytokine... gene in invivo study;...as a candidate gene for gentherapy of brain tumor glioma عبدالرضا اسماعيل زاده-عليرضا بيگلري دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان در حال اجرا 1390
16 Molecular Diagnosis and Genotyping of HPV in PAP-Smear negative patients عبدالرضا اسماعيل زاده R & D آزمايشگاه نور تکمیل شده 1389
17 Molecular Diagnosis of human H.Pylori عبدالرضا اسماعيل زاده R & D آزمايشگاه نور تکمیل شده 1387
:: ::