اعضا - احسان صبوری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: احسان صبوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر
احسان صبوری متولد 1348 متاهل و دارای دو فرزند، دانش اموحته رشته فیزیولوژی در مقطع دکترای تخصصی
:: ::