اعضا - میترا حجت انصاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: میترا حجت انصاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 دكتري رشتۀ پزشكي علوم پزشكي زنجان زنجان ايران 1378/07/15
2 تخصص رشتۀ بيهوشي علوم پزشكي تهران تهران ايران 1389/06/31
:: ::