اعضا - میترا حجت انصاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار میترا حجت انصاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 آرام بخشي كودكان براي MRI 1396
2 بيهوشي در زنان و زايمان 1390
3 اداره بخش مراقبتهاي ويژه 1390
4 تدريس در كلاسهاي آسكي 1393
5 زايمان بي درد 1394
6 بيهوشي براي IVF 1394
:: ::