اعضا - میترا حجت انصاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: میترا حجت انصاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 احياي قلبي ريوي بزرگسالان،اطفال و نوزادان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني زنجان سالن كارگاهي روزبه 1392
2 لوله گذاري بزرگسالان،اطفال و نوزادان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني زنجان سالن كارگاهي روزبه 1392
3 لوله گذاري داخل ناي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني زنجان سالن كارگاهي روزبه 1392
4 مراقبت از بيمار پس از اعمال جراحي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني زنجان سالن كارگاهي روزبه 1392
5 زايمان بي درد دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني زنجان سالن كارگاهي روزبه 1395
6 ادارۀ راه هوائي و تنفس در بيماران بدحال دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني زنجان سالن كارگاهي روزبه 1397
7 وبينار ارزيابي سلامت جنين دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني زنجان معاونت درمان 1399
8 وبينار جامع مراقبتهاي ويژه بيماري كوويد 19 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني زنجان سالن كارگاهي سينا 1399
:: ::