اعضا - رعنا دیزجی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر رعنا دیزجی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی دانشگاه تهران
2 کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
3 دکتری دانشگاه شهید بهشتی
:: ::