اعضا - رعنا دیزجی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر رعنا دیزجی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 ارزیابی کیفیت فیزیکوشیمیایی عسل های عرضه شده در شهر زنجان در سال 1399 رعنا دیزجی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده بهداشت در حال اجرا -
:: ::