اعضا - مهدیه انوش


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهدیه انوش | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 مطالعه اثر آليل مركاپتان و پروپيل مركاپتان برآسيب ناشي ازاستامينوفن بر روي هپاتوسيتهاي تازه ايزوله شده رت دکتر محمد علی اقبال دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز تکمیل شده 1391
2 بررسی اثرات نانو ذرات مولبیدن بر میزان تغییرات سطح هورمون های تیروئیدی، گنادوتروپین ها ( محور مغز هیپوفیز) و آنزیم های کبدی در موش صحرایی نر بالغ (Rat) دکتر مهران محسنی، دکتر مهدیه انوش دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در حال اجرا 1391
:: ::