اعضا - مهدیه انوش


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهدیه انوش | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 كارگاه آينده شغلي دانشكده داروسازي زنجان دانشكده داروسازي زنجان 1388
2 كارگاه آموزشي تجويز و مصرف منطقي دارو معاونت غذا و دارو و سازمان آموزش و پرورش دانشكده داروسازي 1388
3 کارگاه مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی معاونت پژوهشی دانشگاه سالن همایش های روزبه 1389
4 کارگاه مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی معاونت پژوهشی دانشگاه سالن همایش های روزبه 1390
5 کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی معاونت پژوهشی دانشگاه دانشکده داروسازی (2 نوبت در بهار و پاییز سال 1390) 1390
6 کارگاه آموزش پروپوزال نویسی دفتر استعدادهای درخشان دانشکده پزشکی (دفتر استعدادهای درخشان) 1390
:: ::