اعضا - مهران محمدیان فضلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهران محمدیان فضلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 دريافت لوح تقدير از رياست دانشگاه به دليل ارتقاء از رتبه علمي مربي به استاديار 1389
2 دريافت لوح تقدير از رياست دانشگاه به عنوان استاد نمونه دانشگاه 1391
3 دريافت لوح تقدير از رياست دانشگاه به عنوان استاد نمونه دانشگاه 1398
:: ::