اعضا - مهران محمدیان فضلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهران محمدیان فضلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوري در كنفرانس‌ها
# عناوین کنفرانس‌ها تاریخ همکارى و توضیحات
1 همايش ملي بهداشت محيط ايران 1390
2 همايش سراسري قرآن پژوهي و طب 1390
3 همایش ملی و بین المللی بهداشت محیط ایران 1398
:: ::