اعضا - مهران محمدیان فضلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهران محمدیان فضلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 فوق ديپلم ع. پ. اهواز اهواز ايران 1370
2 ليسانس ع. پ. كرمان كرمان ايران 1373
3 فوق ليسانس ع. پ. تهران تهران ايران 1376
4 دكتراي تخصصي Ph.D ع. پ. تهران تهران ايران 1389
:: ::