اعضا - مهران محمدیان فضلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهران محمدیان فضلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مشاور مدير عامل در امور بهره برداري و تحقيقات شركت آب و فاضلاب استان زنجان
2 رياست كتابخانه دانشكده دانشكده بهداشت زنجان
3 استاد مشاور دانشجويان دانشكده بهداشت زنجان
4 مديريت گروه دانشكده بهداشت زنجان- گروه مهندسي بهداشت محيط
5 عضويت در شوراي آموزش و پرورش آموزش و پرورش شهرستان زنجان
6 عضويت در شوراي آموزشي دانشكده بهداشت زنجان
7 عضويت در شوراي پژوهشي دانشكده بهداشت زنجان
8 مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده
9 عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
10 عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
11 عضویت در هیأت تحریریه مجله علمی-پژوهشی دانشکده
12 سرپرست دفتر امور هیأت علمی دانشگاه
13 دبیر کمیته مرکزی اساتید مشاور دانشگاه
:: ::