اعضا - مهران محمدیان فضلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهران محمدیان فضلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو هيآت علمي آموزشي و پژوهشي دانشكده بهداشت زنجان 1376
2 مدير گروه دپارتمان مهندسي بهداشت محيط 1388
3 مشاور تحقيقات و بهره برداري شركت آب و فاضلاب استان زنجان 1377
4 كارشناس مديريت فاضلاب شهري شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور 1374 1376
5 كارشناس اداره اعزام و مسئول اجرايي برگزاري آزمون MOHMET وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1373 1374
6 مسئول اداره تحصیلات تکمیلی دانشکده دانشکده بهداشت زنجان 1393 1394
7 سرپرست دفتر امور هیأت علمی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394
8 دبیر کمیته مرکزی اساتید مشاور دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394
:: ::