اعضا - مهران محمدیان فضلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهران محمدیان فضلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسي آلودگي منابع آب آشاميدني شهر زنجان مهران محمديان فضلي- غلامرضا صادقي دانشگاه علوم پزشكي زنجان زنجان تکمیل شده -
2 بررسي غلظت نيتريت و نيترات در شبكه توزيع آب آشاميدني شهر زنجان غلامرضا صادقي-مهران محمديان فضلي دانشگاه علوم پزشكي زنجان زنجان تکمیل شده -
3 ميكروارگانيسم ها و نقش آنها در مسائل آب و فاضلاب مهران محمديان فضلي شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور-دانشگاه علوم پزشكي زنجان زنجان تکمیل شده -
4 مقايسه همه جانبه فرايندهاي متداول تصفيه فاضلاب شهري و انتخاب گزينه هاي مناسب با توجه به اقليم كشور مهران محمديان فضلي-عليرضا مصداقي نيا-محمود شريعت-سيمين ناصري دانشگاه علوم پزشكي تهران تهران تکمیل شده -
5 بررسي امكان استفاده از قارچ گانودرما در حذف رنگ ريمازول برليانت بلو رويال در محيط آبي مهران محمديان فضلي-عليرضا مصداقي نيا-كاظم ندافي-سيمين ناصري-مسعود يونسيان-مهناز مظاهري اسدي-ساسان رضايي دانشگاه علوم پزشكي تهران زنجان تکمیل شده -
6 بررسي تأثير فعاليت كارخانه سرب و روي زنجان بر كيفيت منابع آب آشاميدني شهر زنجان از نظر فلزات سنگين مهران محمديان فضلي دانشگاه علوم پزشكي زنجان زنجان تکمیل شده -
7 بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب های بسته بندی شده در سطح شهر زنجان در سال 91 مهران محمدیان فضلی، ماهرخ فرقانی دانشگاه علوم پزشكي زنجان زنجان تکمیل شده -
8 بررسی مقايسه‌ای کارايی نانوتيوب‌های کربنی تک‌جداره و چند‌جداره در حذف رنگ اسيدی بنفش 17 از محلول‌های آبی دانشگاه علوم پزشكي زنجان زنجان تکمیل شده -
:: ::