اعضا - مهران محمدیان فضلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهران محمدیان فضلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 ميكروبيولوژي محيط
2 شيمي محيط
3 ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست
4 كاربرد بيوتكنولوژي در بهداشت محيط
5 مديريت مواد زائد جامد
6 بهداشت آب
7 بهداشت مسكن و اماكن عمومي
8 زبان تخصصي
9 گندزداهاي محيط
10 روش هاي مهندسي مبارزه با ناقلين
11 بهداشت مواد غذايي
12 دفع فاضلاب در اجتماعات كوچك
13 روش تحقيق
:: ::