اعضا - مهران محمدیان فضلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهران محمدیان فضلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 روش هاي مهندسي مبارزه با ناقلين
2 گندزداهاي محيط
3 زبان تخصصي
4 بهداشت مسكن و اماكن عمومي
5 بهداشت آب
6 مديريت مواد زائد جامد
7 كاربرد بيوتكنولوژي در بهداشت محيط
8 ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست
9 شيمي محيط
10 ميكروبيولوژي محيط
11 بهداشت مواد غذايي
12 دفع فاضلاب در اجتماعات كوچك
13 روش تحقيق
:: ::