اعضا - مهران محمدیان فضلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهران محمدیان فضلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 بازآموزي و يكنواخت سازي روش هاي آزمون باكتريولوژيك آب و فاضلاب معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي زنجان مركز آموزش PHC زنجان 1391
:: ::