اعضا - حسین چیتی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسین چیتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 پزشک عمومی علوم پزشکی تبریز تبریز ایران 1378
2 متخصص داخلی علوم پزشکی بابل بابل ایران 1385
3 فوق تخصص غدد علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ایران 1388
:: ::