اعضا - حسین چیتی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسین چیتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 سمپوزیوم درمانهای جدید دیابت 17/2/88-پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم
2 سمپوزیوم علل و درمان کوتاهی قد 10/11/87-پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم
3 سمپوزیوم هیر سوتیسم و PCOD 5/10/87-پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم
4 سمپوزیوم گره ها و سرطانهای تیروئید 25/7/87-پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم
5 آموزش کنترل و مراقبت از دیابت برای پزشکان عمومی 9/6/87-پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم
6 تدریس بیماریهای داخلی 1384-دانشکده پیرا پزشکی بابل
7 سمپوزیوم درمانهای جدید دیابت 30/3/87-پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم
:: ::