اعضا - حسین چیتی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسین چیتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 درمانهای جدید دیابت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم 1387
2 آموزش کنترل و مراقبت از دیابت برای پزشکان عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم 1387
3 گره ها و سرطان تیروئید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم 1387
4 هیرسوتیسم و PCOD دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم 1387
5 علل و درمان کوتاهی قد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم 1387
6 آموزش ارتباطات پزشک با بیمار دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان ولیعصر(عج) 1388
7 درمانهای جدید دیابت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم 1388
8 اصول مراقبت فردی در دیابت دانشگاه علوم پزشکی زنجان سالن همایش روزبه 1389
:: ::