اعضا - سعید آقا حسن کاشانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سعید آقا حسن کاشانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 پزشكي عمومي بابل بابل ايران 1375
2 تخصص داخلي بهشتي تهران ايران 1382
3 فوق تخصص ريه مشهد مشهد ايران 1388
:: ::