اعضا - روح اله حاجی زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: روح اله حاجی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كتاب‌هاي منتشر شده
# عنوان نگارندگان/مترجمان ناشر سال چاپ دفعات چاپ نوع اثر
1 پرتو ماورابنفش شناسایی، ارزیابی و کنترل دکتر محمدرضا منظم اسماعیل پور، روح اله حاجی زاده، اسماعیل ایزدی، محمد حسین بهشتی، احمد مهری فن آوران 1393 1 تالیف
:: ::