اعضا - روح اله حاجی زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: روح اله حاجی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر
در یکی از روستاهای شهرستان چاراویماق آذربایجان شرقی متولد شدم -دارای یک فرزند هستم- دوره کارشناسی را در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دوره کارشناسی ارشد را در دانشگاه علوم پزشکی تهران و دوره دکتری را در دانشگاه تربیت مدرس گذراندم- دوستدار ورزش خصوصا فوتبال و از طرفداران تراختور هستم
:: ::